603 174 196 mprudek@centrum.cz

Dezinfekce

Preventivní dezinfekce firemních a jiných prostor a povrchů. Kompletní řešení prevence i případného ohniska.

Povrchová a prostorová dezinfekce

Dezinfekce je proces, který ničí škodlivé patogeny (viri, bakterie, plísně, spory, ..). V současné situaci jsou zvýšené nároky na hygienickou čistotu společných prostor:

 • v pracovním prostředí,
 • ve veřejných prostorách,
 • v domácnostech.

Používáme profesionální širokospektré dezinfekční přípravky, které:

 • ničí viry, bakterie, mykobakterie, houby vč. jejich zárodků,
 • svým účinkem odstraňují pachy (což je skvělý doplňkový efekt např. v šatnách, kde může být zvýšený organický zápach třeba z pracovní obuvi).

Jak dezinfekce probíhá

Aplikaci dezinfekčního přípravku provádíme:

 • ULV přístroji a to buď na bázi studené nebo teplé mlhy (ULV generátory umožňují rychlou a účinnou plošnou aplikaci)
 • Postřikem

Volba způsobu aplikace a dezinfekčního přípravku závisí na konkrétním provozu.

Co vše je třeba dezinfikovat

Dezinfikují se veškeré prostory, kde se pohybuje větší počet osob. A dále rizikové prostory, vzduchotechnika/klimatizace, dopravní prostředky a další. Díky našemu technickému vybavení jsme schopni provést profesionální dezinfekci komerčních prostor a velkých objektů, jako jsou výrobní haly, patrové kancelářské budovy, skladové haly apod.

ŠATNY, JÍDELNY A JINÉ SPOLEČENSKÉ PROSTORY

Ve firmách, školách, obytovacích zařízeních, sportovištích, wellness centrech…

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Školy, školky, veřejná správa, veřejné toalety…

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

MHD, autodoprava, firemní flotila

KLIMATIZACE A VZDUCHOTECHNIKA

Ve firmách, školách, školkách, ubytovacích zažízeních….

Jaké přípravky používáme

Používáme roky ověřené dezinfekční přípravky BEZ CHLÓRU. Tím omezíme případný nepříjemný zápach po aplikaci.

Naše přípravky jsou na bázi:

 •  speciální polymerové směsi s reziduální účinností  – po aplikaci zůstává na ošetřeném povrchu vrstva, která tvoří „štít“ proti bakteriím a virům, které při opětovné nákaze hynou na ošetřeném povrchu *,
 • peroxidových sloučenin a aktivního kyslíku.

* doba po kterou je polymerová vrstva aktivní závisí na zátěži každého provozu a taktéž na kvalitě mechanické očisty před dezinfekcí.

Jak často je třeba dezinfekci provádět

Vždy s ohledem k aktuální situaci.  Při epidemiích a zvýšenému riziku nákazy doporučujeme provádění zásahu nejméně 1 x za 14 dní po dobu 2 měsíců.

Další ošetření pak dle aktuálního vývoje epidemie. Doporučujeme však dezinfekci provádět i za standardní situace 1 x za 3 měsíce jako prevenci.

Pravidelná a poctivá dezinfekce pracovního prostředí dokáže výrazně eliminovat riziko nákazy a tím i snížit pravděpodobnost pracovní neschopnosti v důsledku např. chřipkové epidemie. Dezinfekcí prostor zlepšujete podmínky na pracovišti.

Co vám pravidelná dezinfekce přinese

 • Jedná se o efektivní a jednoduchý krok ke zlepšení pracovního prostředí.
 • Ochrání zdraví vašich zaměstnanců, partnerů a návštěv.
 • Sníží riziko možné pracovní neschopnosti v době chřipkové a jiné epidemie.

Jak připravit objekt na dezinfekci

Dezinfekce se provádí bez přítomnosti osob.

Opětovné používání prostor je možné až po usednutí/zaschnutí přípravku. U běžného přípravku cca 3 hodiny, u polymerové dezinfekce po 30 minutách. Před použitím je vhodné prostory odvětrat.

Je nezbytné po dobu aplikace až do usednutí a zavadnutí přípravku odstavit vzduchotechniku (pokud umožňuje pak zapnout vnitřní cirkulaci), odstavit požární čidla, otevřít dveře do všech místností a uzavřít okna.

Aplikací se v objektu zvyšuje výrazně vlhkost proto je dobré např. citlivou elektroniku překrýt.

U dezinfekce na bázi polymerů udává výrobce reziduální účinnost dle zátěže povrchů 14 až 21 dní.

Nezapomínejte!

Důležitý krok k prevenci je dodržování běžné hygieny a úklidu (např. mytí a dezinfekce rukou).

Poptávka dezinfekce