603 174 196 mprudek@centrum.cz

Deratizace restaurace

Deratizace restaurace

Vizitkou restaurace je především čistota. Tu však může narušit škůdce v podobě hlodavců, jako jsou myši, krysy a potkani. Jen jedno malé zvířátko spatřené zákazníkem může znamenat v dnešní době konec byznysu.

Hlodavci rádi navštěvují především kuchyně a sklady, které jsou pro něj rájem. Hrozí však invaze také mravenců a švábů.

Proto je důležitá prevence v podobě pravidelné deratizace restaurace, která ochrání pověst vaší restaurace, ale i zdraví vašich klientů a zajistí bezproblémový chod podniku.

Pravidelná deratizace restaurace

Víte, že provozováním restaurace se na vás vztahují zákony 223/2013 Sb. a 350/2011 Sb.?

Je třeba zajistit pravidelnou dezinsekci, deratizaci a dezinfekci restaurace (tzv. DDD servis) včetně předcházení rizik šíření škůdců. Provozovatelé restaurací navíc podléhají hygienickému předpisu sv. 84/1987 č. 72, z nějž vyplývá povinnost mimo jiné provádění ochranné dezinsekce a deratizace restaurace.

Deratizátoři upozorňují: O hygienickém stavu zařízení, prováděné sanitaci a ochranné dezinsekci a deratizaci se vede evidence.

HACCP pro restaurace

Současná legislativa ukládá povinnost zavedení HACCP (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body) všem potravinářských firmám včetně jednotlivých prodejců a stravovacích podniků a to i restauracím. Od 1.5. 2005 musí mít zavedený funkční systém kritických bodů (HACCP) kromě výrobců také všichni provozovatelé potravinářských podniků (maloobchody i velkoobchody s potravinami).

Deratizace restaurace profesionály

Restaurace mají povinnost zajistit, aby ochrannou dezinsekci a deratizaci prováděly pouze osoby, které jsou k tomu způsobilé podle zvláštních předpisů.

Kdo provádí kontrolu deratizace restaurace

Kontrolu pravidelné deratizace restaurací provádí hygienické stanice, v případě porušení zákona se vystavujete hrozbě pokuty a trestní odpovědnosti.

Poptávka deratizace restaurace (DDD servis)

Náš profesionální DDD servis pro restaurace je vám plně k dispozici. Rádi se zúčastníme výběrového řízení, v rámci kterého můžeme nabídnout adekvátní cenu. Na míru sestavíme plán deratizace nebo DDD servisu restaurace.

Poptávka DDD servisu

Navrhneme vám optimální řešení pro vaše potřeby. Návrh je zcela zdarma.